Дигитални фото услуги

Дигитални фото услуги

Обрабатка на видео материал. От VHS към DVD.

Запис и презапис на DVD и CD.

Видео заснемане.